...
Centrum RNA meet middels haar Health APK de fysieke, emotionele en mentale gezondheid.
Naar aanleiding van de uitslagen van deze Health APK, wordt advies uitgebracht in de vorm van een persoonlijk Vitaal Traject. Dit doen wij voor particulieren, ondernemers en voor werkgevers.

Waarom is vitaliteit zo belangrijk?  

Vitaliteit is levenskracht. De hoeveelheid energie die u voelt in uw lijf. De mate waarin u zin hebt in het leven. Door goed voor uw lichaam en geest te zorgen, wordt u vitaler en krijgt u meer levenskracht. Als u goed voor uw lichaam zorgt, is mentale gezondheid een gevolg hiervan, en andersom. Buik, hart en brein zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Dat is precies de reden dat wij onder één dak multidisciplinair samenwerken met een arts, natuur therapeut, psycholoog, emotioneel integratie therapeut en voedings- en lifestylecoach. Op die manier kunnen we lichaam en geest ondersteunen naar vitaliteit.

Tegenwoordig wordt steeds meer bekend, en erkend, dat epigenetica een grotere rol speelt in het ontstaan van veel ziektes dan genetica. Anders gezegd, de invloed van leefomgeving, voeding, beweging, levenshouding en visie is groter dan de invloed door het gen materiaal wat u van uw ouders meegekregen hebt.

Bewustwording rondom leefstijl neemt gelukkig toe. Niet alleen bij particulieren, ook bij ondernemers en werkgevers. En niet alleen om verzuim te verminderen of om medewerkers te ondersteunen bij herstel van ziekte, maar juist door de bril van preventie.

Onze huidige maatschappij telt helaas steeds meer chronisch zieke mensen, op steeds jongere leeftijd. Ruim 50% van de Nederlanders heeft overgewicht en overgewicht speelt een vrij grote rol bij het ontstaan van ziekte.  

Bij chroniciteit is bekend dat de kosten voor het individu, maar ook voor de maatschappij als geheel, exponentieel toeneemt.

Aangezien demografisch bekend is dat vanaf 2019 de helft van de volwassenen 50 jaar of ouder is en dat de kans op chroniciteit vanaf die leeftijdsgroep aanzienlijk groeit, is het aannemelijk dat tegen 2040 een situatie kan ontstaan waarbij tot 40% van het BNP besteed moet worden aan zorgkosten.

De individuele mens wordt geconfronteerd met het feit dat hij langer leeft, maar het aantal jaren dat hij gezond blijft, niet meegroeit

Door de instroom van nieuwe mensen in de chronische groep te remmen, kunnen er dus veel toekomstige zorgkosten bespaard worden. Bovendien zal de individuele mens een langere tijd ervaren waarin hij nog gezond is.

Ook is bekend dat primaire preventie ten opzichte van behandeling, veel goedkoper is.

Hoe ziet de Health APK eruit?

Mensen vinden het heel normaal om hun auto regelmatig voor een APK keuring en onderhoud weg te brengen. Hoe mooi zou het zijn als we dit ook voor ons lichaam en geest zouden doen.

Onze Health APK bestaat uit twee consulten. Een eerste consult stellen we vragen over persoonlijke doelen, waar iemand staat op dit moment, mindset, levensomstandigheden, leefstijl etc. Verder nemen we de vooraf ingevulde vragenlijsten door en voeren we diverse metingen uit.

In de basis meten we bij elke Health APK diverse fysieke parameters als polsfrequentie, hartfrequentie, ademfrequentie, bloeddruk, temperatuur, zuurstofsaturatie, gewicht, BMI en vetpercentage. Verder nemen we een SKB test af (bloedonderzoek met de microscoop) en klinisch chemisch labonderzoek (‘normaal bloedonderzoek’).

Naar gelang het wenselijk is nemen we gerichter onderzoek af. Hierbij kunt u denken aan een darmtherapie screening, haar mineraal test, bioresonantie onderzoek, urine onderzoek, speekselonderzoek en voedselintolerantie en voedselallergie onderzoek.

Wij analyseren de gegevens die uit de metingen komen, leggen verbanden en maken een op maat gemaakt Vitaal Traject advies. In een tweede consult nemen we dat met u door.


Hoe ziet een Vitaal Traject eruit?

Onze Vitaal Trajecten zijn altijd persoonlijk en op maat samengesteld. Waar de ene cliënt begint met het traject bij onze psycholoog om te werken aan de mentale fitheid en veerkracht om vervolgens te werken met onze voedings- en lifestyle coach, start een ander met het werken aan de cellulaire weerbaarheid bij onze arts en werkt ondertussen ook aan zichzelf bij onze emotionele integratie therapeut.

Uniek aan onze Health APK & Vitaal Traject
  • U krijgt inzicht in uw levensstijl en uw gezondheidsrisico’s, op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak;
  • Centrum RNA hecht evenveel waarde en aandacht aan uw lichamelijke gezondheid als aan uw emotionele en mentale gezondheid;
  • Centrum RNA werkt multidisciplinair; in ons team zit een arts, een natuurtherapeut, een voedings- en lifestylecoach, een emotioneel integratie therapeut en een psycholoog;
  • U krijgt één van onze behandelaren als persoonlijk aanspreekpunt;
  • We kijken niet alleen naar de waarden die uit uw metingen komen, maar juist ook naar u als persoon. Hoe staat u in het leven, wat zijn uw dromen en uw wensen, uw beperkende overtuigingen?;
  • Nadat uit de Health APK bekend is geworden hoe u er NU voorstaat, hebben wij de tools in huis om u te begeleiden in uw persoonlijke traject naar meer vitaliteit, energie en focus, zodat u alles, in goede gezondheid, uit het leven kunt halen.

Wilt u meer informatie over onze Health APK en Vitaal Traject?
We vertellen er graag meer over.

Health APK en Vitaal Traject inzetten voor uw werknemers?

Investeren in de vitaliteit van uw werknemers is ontzettend belangrijk. De kosten door uitval als gevolg van (chronische) ziekte, stress gerelateerde problemen en burn-out zijn enorm.

Ons doel is om de vitaliteit van uw medewerkers te vergroten. Hierbij kijken wij niet alleen naar het fysieke welzijn, maar ook naar het emotionele en het mentale welzijn.

Deze aspecten samen zijn een cruciaal onderdeel van een veilige en gezonde werkomgeving. Gelukkig zien ook steeds meer werkgevers in dat een bloemetje en een maandelijkse stoelmassage niet meer voldoende zijn om medewerkers tevreden en gezond te houden. Door, juist nu, prioriteit te geven aan een veilige plek voor medewerkers, met als resultaat meer vitaliteit, energie en focus.

Met een structureel krimpend aantal mensen in de beroepsbevolking, wordt het bovendien steeds belangrijker om de medewerkers die u heeft, te behouden en gezond en vitaal te houden. En daarnaast, om bij behoefte aan nieuwe mensen, uzelf als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

We starten met het afnemen van een uitgebreide Health APK. Wij kijken hier onder andere naar het huidige lichamelijke, emotionele en mentale welzijn door middel van onderzoeken, vragenlijsten en een gesprek. De uitslagen van al deze informatie over uw medewerker bespreken wij in een multidisciplinair overleg. Hierna volgt in een consult met uw medewerker een advies over hoe het vitaliteitstraject eruit kan zien.

Gedurende het vitaliteitstraject krijgt uw medewerker bijvoorbeeld consulten van onze arts, psycholoog en voedingscoach, en zal er altijd één behandelaar als aanspreekpunt zijn bij wie ze terecht kunnen en hun voortgang bespreken.

Wilt u graag meer weten hoe de Health APK en een Vitaal Traject er voor uw organisatie uit kan zien? Bel ons gerust, of laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op en vertellen wij er graag meer over. (Inmiddels hanteren wij voor het afnemen van een Health APK een wachttijd van zo’n 4 weken).