...

Alexander Tan is opgeleid tot basisarts aan de Universiteit van Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en is zich daarna gaan specialiseren in de ouderengeneeskunde. Na zijn studie heeft hij in de interne geneeskunde en later binnen zijn specialisme veel ervaring opgedaan in chronische en lichamelijke klachten van onbekende oorsprong.

Zijn tijd in het ziekenhuis deed hem beseffen hoe weinig we bezig zijn met de vraag waarom we ziek worden en wat voor les we er uit kunnen halen. Nooit word je erop gewezen hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo lang mogelijk gezond en vitaal blijft. Symptomen worden meestal ‘opgelost’ met snelwerkende pillen die nogal eens bijwerkingen geven.

Alexander is vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen lichaam, persoonlijkheid, leefomgeving en levensgebeurtenissen.

Alexander Tan

Alexander Tan

Functionele geneeskunde / Medische begeleiding

Alexander Tan is arts functionele geneeskunde en biedt integraal medische begeleiding waarbij hij naar het geheel van klachten kijkt met als doel een duurzaam resultaat (Functional Medicine).

de juiste behandeling voor de juiste persoon op het juiste moment

Medisch begeleider/ Arts Functionele Geneeskunde

Alexander begeleidt mensen op hun pad naar gezondheid. Vroeger wees de huisarts onze (groot)ouders nog de weg, maar tegenwoordig zijn ze gebonden aan maximaal 10 minuten per klacht en het probleem bekijken vanuit afzonderlijke organen (hart, longen of nieren bijvoorbeeld) biedt geen soelaas. Het is de taak van  Alexander om te fungeren als een medische wegwijzer, oftewel als uw medische begeleider. Hij richt zich dan ook op het geheel van klachten en zet zich in om het resultaat duurzaam te laten zijn. Door zijn achtergrond als arts begrijpt hij de medische taal en hoe het in samenhang geïnterpreteerd moet worden. De behandelingen van Alexander zijn niet ter vervanging van reguliere medische zorg, maar ze dienen als aanvulling.
In zijn praktijk combineert hij reguliere onderzoeksmethoden zoals bloed- en labonderzoek met andere benaderingen en zoekmethoden: de functionele geneeskunde dat uit de Verenigde Staten komt.

Specialisaties

o.a. Chronisch zieken (alle leeftijden), chronische darmklachten, diabetes, Parkinson, MS, schildklierziekten, ME/CVS, fibromyalgie, dementie, depressie, chronische pijn, ADHD.

Werkwijze

Het traject bij Alexander bestaat uit een eerste consult, vervolgconsulten en eventuele doorverwijzing(en). Als voorbereiding op het eerste consult wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen en (eventueel) alvast bloed te laten prikken voor analyse. In het eerste consult wordt alles zorgvuldig met u doorgesproken en vindt er, indien nodig, aanvullend lichamelijk onderzoek plaats. Hieruit rolt een behandelschema, afgestemd op u en uw specifieke situatie. Na het eerste consult begint u met het behandelschema (“kuur”), deze duurt in de regel 10 weken.

Daarnaast brengt Alexander de huidige klachten in kaart, adviseert hij in aanvullende diagnostiek en het aanbrengen van prioriteiten bij behandelingen, helpt hij overzicht en controle te krijgen over uw situatie en met het opzetten van een meer jaren preventief zorgbeleid om de kans dat klachten terugkomen verkleind wordt.
Naast Amsterdam is Alexander ook werkzaam in Koedijk.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over Alexander en zijn praktijk.